Sümerler Ne İle Uğraşır? Tarih ve Kültür İncelemesi

Sümerler, antik dönemde Mezopotamya’da yaşayan bir medeniyettir. Onlar tarım, ticaret, sanat ve mimaride büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir. Sümerler, aynı zamanda yazıyı icat eden ve ilk şehir devletlerini kuran topluluktur. Sümerlerin uğraşları arasında tarım, hayvancılık, ticaret ve zanaat önemli bir yer tutar.

Sümerler neyle uğraşır? Sümerler, M.Ö. 4. binyılda Mezopotamya’da yaşayan bir antik uygarlıktır. Sümerler, tarım, ticaret, sanat, inşaat ve yönetim gibi pek çok alanda faaliyet göstermiştir. Tarım Sümerler için hayati bir öneme sahipti, çünkü verimli topraklarda tarım yaparak geçimlerini sağlıyorlardı. Aynı zamanda ticaret de Sümerlerin ekonomik hayatında önemli bir rol oynuyordu. Sümerler, zanaatkarlık yetenekleriyle de ünlüydü ve sanat eserleriyle dikkat çekiyorlardı. Sümerler, inşaat alanında da büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir ve tapınaklar, saraylar ve sulama kanalları gibi yapıları inşa etmişlerdir. Son olarak, Sümerlerin yönetim sistemi oldukça gelişmişti ve kent devletleri arasında bir federasyon şeklinde örgütlenmişlerdi.

Sümerler tarım, ticaret, sanat ve yönetimle uğraşırlardı.
Sümerler, çömlekçilik ve kil işçiliğiyle meşgul olurlardı.
Sümerler tapınaklar inşa eder ve dini törenler düzenlerlerdi.
Sümerler çivi yazısı kullanarak kayıt tutarlardı.
Sümerler kanallar ve sulama sistemleri yaparak tarımı geliştirirlerdi.
  • Sümerler astronomi ve matematikle ilgilenirlerdi.
  • Sümerler heykel ve süs eşyaları yapımında ustalaşmışlardı.
  • Sümerler ticaret yoluyla zenginleşirlerdi.
  • Sümerler adalet sistemini oluşturarak hukukla ilgilenirlerdi.
  • Sümerler savaş sanatında ve askeri organizasyonda uzmandılar.

Sümerler Neyle Uğraşır?

Sümerler, M.Ö. 4. binyılda Mezopotamya’da yaşamış olan bir antik uygarlıktır. Bu dönemde Sümerler, birçok farklı faaliyetle uğraşmışlardır. Peki, Sümerler neyle uğraşır?

Tarım: Sümerler, tarım faaliyetlerine büyük önem verirlerdi. Zira tarım, onların temel geçim kaynaklarından biriydi. Sümerler, verimli topraklarında buğday, arpa, sebze ve meyve gibi ürünler yetiştirirlerdi. Tarım faaliyetleri için sulama kanalları ve sulama sistemleri geliştirmişlerdir.

Ticaret: Sümerler, ticaret faaliyetlerine de büyük bir önem verirlerdi. Mezopotamya, Sümerler için stratejik bir konumdaydı ve bu da ticaretin gelişmesine olanak sağlamıştı. Sümerler, tarım ürünlerini ve el sanatları ürünlerini diğer bölgelere ticaret amacıyla ihraç ederlerdi. Ticaret, Sümerlerin ekonomik büyümesine ve zenginleşmesine katkı sağlamıştır.

El Sanatları: Sümerler, el sanatları konusunda da oldukça yetenekliydi. Seramik, metal işçiliği, taş oymacılığı gibi alanlarda ustalıkla çalışırlardı. Sümerler, bu el sanatları ürünlerini ticaret amacıyla da kullanırlardı. Aynı zamanda heykelcilik ve ressamlık da Sümerlerin uğraştığı sanat dalları arasındaydı.

Yazı ve Edebiyat: Sümerler, yazıyı icat eden ve geliştiren uygarlıklardan biridir. Onların yazı sistemi olan çivi yazısı, birçok alanda kullanılırdı. Sümerler, çivi yazısını ticaret belgeleri, hukuki metinler, şiirler, mitolojik metinler gibi farklı alanlarda kullanırlardı. Ayrıca Sümerler, edebi eserler de üretmişlerdir.

Din: Sümerler, din konusuna da büyük bir önem verirlerdi. Onlar için tanrılar ve tanrıçalar hayatlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Sümerler, tapınaklarda ritüeller düzenler, dualar ederlerdi. Aynı zamanda Sümer mitolojisi de oldukça gelişmişti ve mitolojik hikayeler anlatılırdı.

İnşaat: Sümerler, inşaat alanında da büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir. Onlar, büyük tapınaklar, saraylar ve sulama kanalları gibi yapıları inşa etmişlerdir. Ayrıca Sümerler, tuğla yapımında da ustalaşmışlardır ve bu tuğlaları yapılarında kullanmışlardır.

Eğitim: Sümerler, eğitime büyük bir önem verirlerdi. Onlar, okullar ve öğretmenler aracılığıyla genç nesilleri eğitirlerdi. Sümerlerin eğitim sistemi, matematik, yazı, tarih gibi konuları içeriyordu. Aynı zamanda Sümerler, tıp ve astronomi gibi alanlarda da ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Sümerler, tarım, ticaret, el sanatları, yazı ve edebiyat, din, inşaat ve eğitim gibi farklı alanlarda uğraşmışlardır. Bu faaliyetler, Sümerlerin uygarlık düzeyini yükseltmiş ve Mezopotamya’nın en önemli medeniyetlerinden biri haline gelmelerini sağlamıştır.